BIOCLAR - kainų revoliucija valymo įrenginiai išvalymo efektyvumas iki 98%

Gyventojų skaičius
1-42-63-8>8

Modelis
Gyventojų
Min/Maks
Įrenginio našumas
(M³/D
)
Vidutinė kasdieninė apkrova
(kg bds 5)
Įrenginio
Svoris
Orapūtes
galingumas
B 6 2 – 6 0.6-0.9 240-360 135 60 W
B 10 7 – 10 1.0-1.5 420-600 150 100 W
B 15 11 – 15 1.6-2.2 660-900 180 150 W
B 20 16 – 20 2.3-3.0 900-1200 320 200 W
B 30 20 – 30 3.0-4.5 1200-1800 500 300 W
B 40 30 – 40 4.5-6 1800-2400 570 350 W
B 60 40 – 60 6.0-9.0 2400-3600 650 550 W
B 90 60 – 90 11 4500 1100 1100 W
B 120 90 – 125 15 6000 1200 1500 W
B 150 125 – 175 23 9000 2100 1500 W
B 200 175 – 225 30 12000 2200 2200 W

Trumpai apie BIOCLAR

"Bioclar" Nuotekų valymo įrenginys yra pratekamojo tipo. Visas nuotekų valymo procesas vyksta vienoje talpoje, kuri pagaminta iš polipropileno. Atitekėjusios buitinės nuotekos, pirmiausia prateka į kamerą su grotomis, kuriose sulaikomi nuotekose esantys stambūs nešmenys (neorganinės medžiagos).

Nuotekos susimaišo su aktyviuju dumblu. Iš šios zonos dumblo mišinys patenka į anoksinę zoną (denitrifikatorių), kurioje grąžinamas nitrifikuotas dumblo mišinys iš antrinio nusodintuvo zonos.

Anoksinėje zonoje pašalinamas azotas iš nitratų, esančių grąžinamame nitrifikuotame dumblo mišinyje. Dumblo mišinys iš anoksinės zonos patenka į aeracinę zoną, kurioje pašalinami organiniai teršalai, amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų ir fosforas sukaupiamas veikliajame dumble. Aeracija vyksta per vieną ar kelis difuzorius šios zonos apačioje ir padeda išlaikyti dumblą suspensijos pavidale.

 • BIOCLAR nuotekų valymo įrenginys.
 • B-6 Nuo 1 iki 6 gyventojų. CE sertifikatas.
 • Įrengimo našumas 0,9 m3/d
 • Elektros sąnaudos per metus, tik 365 kWh.
 • Dumblo prieaugis per metus, 1,5 m3.
 • Komplektuojamas su mechaninio valymo grotomis
 • Nėra judančių dalių, todėl nėra kam sugesti.
 • Pagamintas iš polipropileno.
 • Valymo įrenginys:
 • Hermetiška talpa
 • Įtekėjimo, ištekėjimo angos;
 • Pneumatikos dalys;
 • Vidaus technologija
 • Orapūtės talpa;
 • Orapūtė;
 • Oro paskirstymo kolektorius;
 • Oro padavimo vamzdynas;
 • Individualūs namai
 • Namų kvartalai
 • Daugiabučių gyventojai
 • Gyvenvietės
 • Viešbučiai, kempingai ir restoranai
 • Žemės ūkio kooperatyvai ir privatūs ūkiai
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Degalinės ir moteliai

Atlikus valymo įrenginių bandymus patvirtinta kad:

Savybė

Nustatytos vertės ir kategorijos

Bandymų protokolo numeris ir nuorodos į laboratorijas

Išvalymo efektyvumas

BDS5* - 95,6  %
ChDScr*  - 89,8 %
NH4 - 96,8 %
Nbendras* - 73,6 %
Pbendras* - 64,06 %

Bericht über die Prüfung der Kleinkläralange BIOCLAR, PIA Aachen, júl 2004  1)

Našumas

patvirtintas

Gaminio deklaracija 2)

Pralaidumas vandeniui (hermetiškumas)

tinkamas

Bandymo protokolas Nr. 60-12-0167 3) - Slovakija
Bandymo protokolas Nr. 1397-CPR-053/C.6 5)- Lietuva

Atsparumas gniuždymui

tinkamas

Bandymo protokolas Nr. 60-12-01684)- Slovakija
Bandymo protokolas Nr. 1397-CPR-053/C.65)- Lietuva

Medžiaga

polipropilenas

Pavadinimai ir adresai laboratorijų/įstaigų, kurios atliko bandymus:

1. Prüf institut für Abwassertechnik GmbH, NB 1739 Hergenrather Weg 30, 52074  Aachen, Germany;

2. UAB “Bioclar“, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava, Slovak Respublic;

3. TSÚS, n.o., NB 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovak;

4. TSÚS, n.o., NB 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovak;

5. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Maišiagala, Vilniaus raj., Lietuva

Bioclar apdovanojimai ir sertifikatai